banner banner banner

פניה חדה

פניה חדה

"קזינו סוצ'י" מציג הגרלה חדשה – "פניה חדה". הפרס הגדול – רכב Audi A7 Sportback ו- 20,000$. בהגרלה משתתפים שחקנים במכונות מזל ושולחנות – בעלי כרטיס זהב. שחקו ב"קזינו סוצ'י", תצבור כרטיסים ויכול להיות שאתה תהיה בעל Audi A7 Sportback – נושא השתחוות בספורט המירוצים, שאין כמהו.

תאריכי הגרלות:
26 באוקטובר

צבירת כרטיסים

  1. צבירת כרטיסים מתבצעת עבור משחק במכונות מזל ושולחנות.
  2. במשחק משחקים שחקנים ברמת "זהב".
  3. ניתן להגביר סיכוי לנצח אם להחליף נקודות נאמנות לכרטיסים נוספים: כרטיס 1 = 1000 כרטיסים.

כללים

  1. בעלי כרטיסים חייבים להיות נוכחים בהגרלה.
  2. כרטיסים נצברים וניתנים בדלפק מועדון נאמנות.
קופת הפרסים: רכב + 20,000$
 
מבנה פרסי סיבוב לבחירת משתתפים בגמר: מבנה פרסי הגמר:
6X500$
1X600$
4X700$
2X800$
2X1000$
הפרס הראשי: רכב
4X2500$

מידע מפורט על הגרלה בדלפק מועדון נאמנות "קזינו סוצ'י".