banner banner banner

פניה חדה

פניה חדה

"קזינו סוצ'י" מציג הגרלה חדשה – "פניה חדה". הפרס הגדול – רכב Range Rover Sport ו- 20,000$. בהגרלה משתתפים שחקנים במכונות מזל ושולחנות – בעלי כרטיס זהב. שחקו ב"קזינו סוצ'י", תצבור כרטיסים ויכול להיות שאתה תהיה בעל Range Rover Sport – נושא השתחוות בספורט המירוצים, שאין כמהו.

תאריכי הגרלות:
16 בפברואר
27 באפריל
1 ביוני
17 באוגוסט
26 באוקטובר

צבירת כרטיסים

  1. צבירת כרטיסים מתבצעת עבור משחק במכונות מזל ושולחנות.
  2. במשחק משחקים שחקנים ברמת "זהב".
  3. ניתן להגביר סיכוי לנצח אם להחליף נקודות נאמנות לכרטיסים נוספים: כרטיס 1 = 1000 כרטיסים.

כללים

  1. בעלי כרטיסים חייבים להיות נוכחים בהגרלה.
  2. כרטיסים נצברים וניתנים בדלפק מועדון נאמנות.
קופת הפרסים: רכב + 20,000$
 
מבנה פרסי סיבוב לבחירת משתתפים בגמר: מבנה פרסי הגמר:
6X500$
1X600$
4X700$
2X800$
2X1000$
הפרס הראשי: רכב
4X2500$

מידע מפורט על הגרלה בדלפק מועדון נאמנות "קזינו סוצ'י".