קללי קבלת הימורים ותשלומי זכיות

קללי קבלת הימורים ותשלומי זכיות
Test1

1. מונחים והגדרות.

הימור – אמצעים כספיים (במטבעות הקזינו), המועברים ע"י משתתף במשחק הימורים (חוץ מאמצעים כספיים, שמוכרים בהתאם לחוקים פדרליים בתור הימור אינטראקטיבי) ומשמשים בתור תנאי להשתתפות במשחק הימורים בהתאם לכללים, שנקבעו ע"י מארגן משחק הימורים.

זכיה – אמצעים כספיים או רכוש אחר, לרבות זכויות רכושניות, אמורים להיות משולמים או מועברים למשתתף במשחק הימורים במקרה של תוצאת משחק הימורים, הנקבעת ע"י כללים, הנקבעים ע"י מארגן משחק הימורים.

נקודות-קש – מטבעות דיגיטליות לחילוף של המוסד למשחקים, אשר מועברות לכרטיס ID (כרטיס רישום) של שחקן ואמורות להיות מוחלפות לאסימונים, אשראי למכונות מזל או אמצעים כספיים.

אסימונים – אמצעים לחילוף של מוסד למשחקים למשחק על שולחנות למשחקים.

אשראי למכונות מזל – אמצעים דיגיטליים לחילוף של מוסד למשחקים למשחק במכונות מזל, מועברים לכרטיס ID (כרטיס רישום) של שחקן.

מכשיר אוטומטי לקבלת אמצעים כספיים מזומנים – זה קומפלקס ציוד בקבוצת מכונות מזל, המחוברות ע"י מכונת קופה אחת, שהינה חלק מקומפלקס תוכנות וציוד של קופת המוסד למשחקים, שמבצע קבלת

2. כללי קבלת הימורים ותשלומי הימורים בשולחנות למשחקים.

שחקן עושה הימור באסימונים בשדה של משחק של שולחן בהתחשב בהימור מינימלי ומקסימלי, וזה משמש כתנאי להשתתפות במשחק הימורים בהתאם לכללים, הנקבעים ע"י מארגן משחק הימורים

3. כללי קבלת הימורים תשלומי זכיות במכונות מזל.

שחקן עושה הימור במכונת מזל עם זכיה כספית מחשבון במכונת מזל באמצעות אשראי-מכונות מזל בהתחשב בהימור מינימלי ומקסימלי לכל משחק, וזה משמש כתנאי להשתתפות במשחק הימורים בהתאם לכללים, הנקבעים ע"י מארגן משחק הימורים. תשלום זכיה מבוצע במכונות מזל באמצעות העברת סכום זכיה של אשראי-מכונות מזל לחשבון מכונת מזל. במקרה של תוצאת משחק הימורים הנקבעת בכללים, הנקבעים ע"י מארגן משחק הימורים, לאחר הכנסת פקודה במכונה, לכרטיס ID (כרטיס רישום) שלו מגיע סכום שהוא זכה בו.

במקרה של תקלת ציוד למשחקים, כל הזכיות, תשלומים ותהליך המשחק שבוצעו לאחר תקלה כזאת מבוטלים. יחד עם זאת, תקלות בעבודת ציוד פריפרי, מערכת קזינו אונליין אינן תקלת ציוד למשחקים ולא משפיעות על תהליך המשחק.

במקרה של התלבטות לגבי חוקיות הזכייה, קזינו משאיר לעצמו זכות להפסיק תשלום של אמצעים כספיים לתקופה של עד 72 שעות או עד סיום חקירה פנימית לגבי התערבות בתהליך המשחק, תוכנת מכונת הימורים, וגם שימוש באמצעים טכניים מיוחדים לניתוח מחזור המשחק. לפי תוצאות החקירה, הקזינו משאיר לעצמו לא לשלם זכיה בלתי חוקית לשחקן, וגם לשלוח חומרים המתקבלים במהלך החקירה לגופי משרד הפנים לפתירת השאלה על קיום בפעולות אנשים אשמים סימני עבירה או הפרת חוק אדמיניסטרטיבית.

4. המרת אמצעים כספיים במטבעות של מוסד למשחקים וגם מטבעות של מוסד למשחקים באמצעים כספיים מבוצעת רק בקופות קזינו. יחד עם זאת, בתור קופות קזינו מוכרים גם מכשירים אוטומטיים לקבלת אמצעים כספיים מזומנים במכונות מזל, המבצעים המרת אמצעים כספיים באשראי- מכונות מזל.

5. המרת מטבעות של מוסד למשחקים לאמצעים כספיים מבוצעת ע"י מארגן משחקי הימורים בתקופה עד שלושה ימי עסקים.

6. מארגן משחקי הימורים רשאי לסרב לשחקן בקבלת אסימונים להמרתם בהמשך לאמצעים כספיים במקרה של חוסר לקזינו מידע על רכישה ע"י השחקן אסימונים בקזינו לפני כן.

7. במקרה של אי-השתתפות שחקן במשחקי מזל או בתשלומים בקזינו מעל 6 (שישה) חודשים מתאריך הופעת פעילות במשחקים (הימור אחרון) או תשלום אחרון עם קזינו, נקודות-קש הנמצאים בכרטיס ID (כרטיס רישום) אמורות להיות מבוטלות (נמחקות) בתנאי קיום בכרטיס פחות מ- 50 נקודות-קש. ביטול נקודות קש בכרטיס ID (כרטיס רישום) של שחקן מבוצע ביום קלנדרי ראשון של חודש שביעי של אי-פעילות של שחקן.

Test