פוקר טקסס

פוקר טקסס
Test1

פוקר טקסס הוא סוג הפוקר הפופולרי ביותר בעולם. במשחק נעשה שימוש בחפיסה שמכילה 52 קלפים. הקלף הגבוה ביותר בכל סדרה – אס, הקטן ביותר – שתיים. בצירוף "סטרייט" אס יכול לשמש כקלף הגבוה וגם כקלף הנמוך ביותר. מטרת המשחק היא להשיג צירוף של קלפים טוב יותר מאשר יש למפעיל. כל השחקנים משחקים נגד הקזינו, ללא קשר ביניהם. בכל שולחן משחקים של הקזינו נקבעים ערך מינימלי וערך מקסימלי של ההימורים על ANTE ונקבע גם התשלום המקסימלי של השולחן.

כדי להשתתף יש להמר על שדה ANTE . אחרי שהמפעיל מכריז "אין עוד הימורים" ומסמן בידו על סגירת ההימורים השחקנים לא רשאים לגעת ולהחליף את ההימורים שלהם. לאחר מכן, המפעיל מחלק בכל בוקס ולעצמו שני קלפים כשפניהם כלפי מטה ולעצמו ואחר כך שלושה קלפים פתוחים באמצע השולחן (פלופ) – קלפים "משותפים". כל שחקן, אחרי שראה את הקלפים שלו ואת שלושת המשותפים, צריך להחליט האם להמשיך את המשחק או לא.

אם השחקן מחליט לא להמשיך את המשחק, הוא עוזב את הקלפים ומפסיד את ההימור הראשוני ANTE.

אם השחקן מחליט להמשיך במשחק, הוא צריך להמר בשדה BET השווה לשני ANTE. אחר כך המפעיל מוסיף לשלושת הקלפים המשותפים עוד שניים ופותח את הקלפים שלו.

מטרתו של כל שחקן – למצוא את הצירוף הטוב ביותר בחמישה קלפים תוך שימוש בשני קלפים שלו וחמישה קלפים משותפים. בדומה לשחקנים, המפעיל יוצר צירוף שלו על ידי שימוש בשני קלפים שלו ובחמישה קלפים משותפים. המפעיל פותח לפי סדר את קלפי השחקנים ומשווה צירוף של כל אחד מהבוקסים לצירוף שלו.

משחק מינימלי – "זוג של ארבע".

אם חמשת הקלפים של המפעיל והשחקן זהים, שני הקלפים הנותרים לא נחשבים. נוצר מצב של Stay: הימור לא מפסיד ולא מנצח.

אם למפעיל יש משחק וקלפי השחקן עולים על קלפי המפעיל, אזי ההימורים המנצחים של ANTE משולמים בהתאם לטבלת התשלומים ו-BET 1:1.

טבלת התשלומים:
צירוף מקדם תשלום ANTE תשלום BET
סטרייט/ STRAIGHT
1:1
תשלום מקסימלי של שולחן Bet
פלאש/ FLUSH
2:1
פול-האוס/ FULL HOUSE
3:1
רביעייה מאותו סוג / FOUR OF A KIND
10:1
סטרייט פלאש/ STRAIGHT FLUSH
20:1
רויאל פלאש/ ROYAL FLUSH
100:1
 

אם למפעיל "אין משחק" ובבוקס "סטרייט" או פחות, הימורי ANTE משולמים ביחס 1:1. אם בבוקס יש צירופים "פלאש" ויותר, אזי ANTE משולם בהתאם לטבלת התשלומים. הימורי BET לא משולמים.

כשיש בוקסים חופשיים, שחקן אחד יכול לשחק במספר בלתי מוגבל של בוקסים "גלויים" ו"סמויים". כל שחקן בוחן לפי סדר במהלך החלוקה את הקלפים ומקבל החלטות בבוקסים שלו. אי אפשר לחזור לבוקס שבו כבר התקבלה החלטה. יחד עם זאת, הימורים יכולים להיות שונים, אך חייבים להתאים למינימום/ מקסימום של שולחן המשחק.

משחק לבונוס

לפני תחילת המשחק, שחקן רשאי, פרט להימור רגיל ANTE לבצע הימור נוסף לבונוס. במקרה הזה, אם לשחקן יש צירוף מ- "שני אסים" עד "סטרייט", בעקבות החלוקה, אזי משלמים לו הימור בונוס עם מקדם 7:1. אם לשחקן יש צירוף "פלאש" ויותר, אזי מקדם התשלום עבור ההימור לבונוס מתאים לטבלת התשלומים.

הימור לבונוס משולם ללא קשר לניצחון או הפסד של הבוקס. אחרי תשלום של בונוס שחקן יכול לוותר על המשך המשחק, לעזוב את הקלפים ולהפסיד את ההימור הראשוני ANTE.

בונוס:
זוג אסים ומעל/ PAIR OF ACES OR HIGHER
7:1
פלאש/ FLUSH
20:1
פול-האוס/ FULL HOUSE
30:1
רביעייה מאותו סוג/ FOUR OF A KIND
40:1
סטרייט פלאש/ STRAIGHT FLUSH
50:1
רויאל פלאש/ ROYAL FLUSH 100:1
עד סכום המקסימלי של התשלום


התשלום לפי הבונוס לא נכלל בתשלום מקסימלי של שולחן.

Test

לא מתקבלים הימורים באשראי ובכסף מזומן

לכל השולחנות טבלאות משלהם של מינימום ומקסימום

במקרה של מחלוקת החלטת הנהלת "קזינו סוצ'י" היא סופית

לתיאור המשחקים