פוקר סוצ'י

פוקר סוצ'י
Test1

במשחק נעשה שימוש בחפיסה עם 52 קלפים. הקלף הגדול ביותר בכל אחת מארבעת הסדרות הוא אס, והקטן ביותר – שניים. בצרוף "סטרייט" אפשר להשתמש באס בתור הקלף הגדול ביותר וגם בתור הקלף הקטן ביותר. מטרת המשחק היא להשיג צירוף של קלפים טוב יותר מאשר יש למפעיל. כל השחקנים משחקים נגד הקזינו, ללא קשר ביניהם. בכל שולחן משחקים של הקזינו נקבעים ערך מינימלי וערך מקסימלי של ההימורים על ANTE ונקבע גם התשלום המקסימלי של השולחן.

כדי להשתתף יש לבצע שני הימורים הכרחיים ראשוניים: ANTE ו- BLIND, השווה ל- ANTE.

BET – ההימור השלישי שווה מאחד עד ארבעה ANTE. גודלו של ההימור תלוי בשלב המשחק שבו שחקן רוצה לבצע אותו.

שחקן אחד יכול לשחק "גלוי" (לעיין בקלפים, לקבל החלטה) בבוקס אחד ועד חמישה בוקסים "סמויים". הימורים ANTE בבוקסים, ששייכים לשחקן אחד יכולים להיות שונים. בוקסים שבהם שחקן מהמר הימורים חייבים להימצא זה ליד זה (ברצף).

אחרי שהמפעיל אומר "אין עוד הימורים" ומסמן בידו שההימורים סגורים, השחקנים לא יכולים לגעת ולשנות את ההימורים שלהם.

המפעיל מחלק שני קלפים לכל שחקן ולעצמו כשפניהם למטה ואחר כך שלושה קלפים משותפים – "פלופ".

כל שחקן, אחרי שראה את הקלפים שלו, יכול לבחור:

 • לשחק, ולאשר את רצונו בהימור BET, השווה מאחד עד ארבע ANTE;
 • או להגיד "צ'ק" וכך להמשיך משחק ללא הימור נוסף.

אחרי קבלת החלטה על ידי כל השחקנים, המפעיל פותח "פלופ".
שחקנים, אשר לא אישרו בסיבוב ראשון את רצונם לשחק על ידי הימור BET, שוב יכולים לראות את הקלפים שלהם ולקבל החלטה:

 • לשחק, לאשר את רצונם בהימור BET, השווה מאחד עד שני ANTE;
 • או להגיד "צ'ק" שוב וכך להמשיך משחק ללא הימור נוסף.

אחרי קבלת החלטה על ידיי כל השחקנים, המפעיל פותח עוד שני קלפים "טורן" ו- "ריבר".
שחקנים, אשר לא בצעו הימור BET בסיבובים ראשון ושני, שוב יכולים לראות הקלפים שלהם ולקבל החלטה:

 • לשחק, לאשר את רצונם בהימור BET, השווה ANTE אחד;
 • או לסרב לשחק , ולהפסיד את ההימורים הראשוניים שלהם.

אחרי קבלת החלטה על יד כל השחקנים, המפעיל פותח את הקלפים שלו.

אם למפעיל "יש משחק", "זוג" או מעל:

צירוף של שחקן גבוה יותר: הימורים ANTE ו-BET משולמים 1:1. הימור BLIND משולם בהתאם למקדם תשלומים, אם צירוף השחקן "סטרייט" ומעל (אם הצירוף פחות מ- "סטרייט", אזי BLIND לא משלמים ולא לוקחים).

טבלת התשלומים:
צירוף מקדם תשלום BLIND
סטרייט/ STRAIGHT
1:1
פלאש/ FLUSH
3:2
פול-האוס/ FULL HOUSE
3:1
רביעייה מאותו סוג/ FOUR OF A KIND
10:1
סטרייט פלאש/ STRAIGHT FLUSH
50:1
רויאל פלאש/ ROYAL FLUSH
500:1
 

הצירוף של שחקן קטן יותר: כל ההימורים בבוקס BET, ANTE ו- BLIND מפסידים.

צירוף של שחקן זהה לצירוף של המפעיל – STAY, הימורים BET, ANTE ו- BLIND לא מפסידים, כלומר, כל ההימורים לא משולמים ולא נלקחים.

אם למפעיל "אין משחק", אזי הניצחון נקבע לפי ערכם של הקלפים של המפעיל והשחקן בעזרת השוואה הבאה:

לשחקן צירוף גדול יותר מאשר למפעיל::

 • הימור BET משולם 1:1;
 • הימור ANTE לא משולם ולא נלקח;
 • הימור BLIND משולם בהתאם למקדם תשלומים.

לשחקן צירוף קטן יותר מאשר למפעיל:

 • הימורים BET ו- BLIND נלקחים;
 • הימור ANTE לא משולם ולא נלקח.

לפני תחילת המשחק, שחקן רשאי, פרט להימורים הכרחיים, לבצע הימור נוסף לבונוס. צירוף בונוס נבחר מחמישה קלפים משותפים ומשני קלפים של השחקן בשלב הסופי של המשחק. אם ישנם צירופים "שלישייה מאותו סוג" ויותר, ההימור לבונוס ישולם בהתאם לטבלת התשלומים:

בונוס:
שלישייה מאותו סוג/ THREE OF A KIND
3:1
סטרייט/ STRAIGHT
5:1
פלאש/ FLUSH
6:1
פול-האוס/ FULL HOUSE
8:1
רביעייה מאותו סוג/ FOUR OF A KIND
30:1
סטרייט פלאש/ STRAIGHT FLUSH
40:1
רויאל פלאש/ ROYAL FLUSH
50:1
עד סכום המקסימלי של התשלום
 

ההימור על בונוס משולם ללא קשר לניצחון או הפסד של בוקס.

בכל שלב במשחק שחקן רשאי להחליט שלא להמשיך במשחק, לעזוב את הקלפים שלו ולהפסיד הימורים ראשוניים ANTE, BLIND ובונוס, אם בכלל.

Test

לא מתקבלים הימורים באשראי ובכסף מזומן

לכל השולחנות טבלאות משלהם של מינימום ומקסימום

במקרה של מחלוקת החלטת הנהלת "קזינו סוצ'י" היא סופית

לתיאור המשחקים