הפוקר הרוסי

הפוקר הרוסי
Test1

הפוקר הרוסי הוא אחד מסוגי הפוקר, ויש לו קהל גדול מאוד של אוהדים. במשחק משתמשים בחפיסה שמכילה 52 קלפים. הקלף הגדול ביותר בכל אחת מארבעת הסדרות הוא אס, והקטן ביותר הוא שניים. בצרוף "סטרייט" אפשר להשתמש באס בתור הקלף הגדול וגם בתור הקלף הקטן. מטרת המשחק היא לקבל צירוף של קלפים טוב יותר מאשר הצירוף שיש למפעיל. כל השחקנים, משחקים נגד הקזינו, ללא תלות אחד בשני. בכל שולחן משחקים של הקזינו נקבעים ערך מינימלי וערך מקסימלי של ההימורים על ANTE ונקבע גם תשלום מקסימלי של השולחן.

המספר המקסימלי של הבוקסים (עמדת הימורים שמורכבת משני שדות), שיכולים להשתתף במשחק הוא ארבעה. מספר הבוקסים בהם השחקן רשאי לראות את הקלפים, לכל שחקן, הוא אחד או שניים– תלוי במינימום/ מקסימום של השולחן. השחקן מעיין בקלפים שלו ומקבל החלטה לפי תור, במהלך החלוקה. לא ניתן לחזור לבוקס שבו כבר התקבלה החלטה. כמו כן השחקן רשאי לשחק מבלי לראות את הקלפים שלו. לשם כך, כשמתכוונים לשחק בבוקסים חשוכים (בוקסים שאין רואים את הקלפים שלהם), יש לאשר זאת מראש ע"י הימורי ANTE ו-BET לפני תחילת החלוקה של הקלפים. במשחק עם בוקס חשוך אפשריות פעולות נוספות, כגון: הימור על בונוס, קניית קלף שישי, ביטוח. גם את ההימורים האלה יש לבצע לפני תחילת החלוקה. בשולחנות עם הימור מינימלי של 10 יחידות מותנות חייבים ההימורים בבוקסים גלויים וחשוכים להיות שווים ביניהם.

כל הבוקסים שבהם שחקן מהמר, כולל בוקסים שמהמרים "בחשיכה", חייבים להימצא אחד ליד השני (ברצף).

כדי להשתתף במשחק יש להמר על שדה ANTE. אחרי שהמפעיל אומר -"אין עוד הימורים" ומסמן בידו שההימורים נסגרו, השחקנים לא רשאים לגעת באסימונים או להחליף את ההימורים שלהם. אחר כך המפעיל מחלק חמישה קלפים מוסתרים (כשגב הקלף כלפי מעלה) בכל בוקס ולוקח חמישה קלפים לעצמו. עם תום החלוקה המפעיל מגלה את הקלף הראשון שלו (התחתון).

השחקן מסתכל בקלפים שלו ומחליט:

  • לשחק  (שם קלפים על BET ומהמר בהימור ששווה ל- 2*ANTE);
  • לא לשחק (זורק את הקלפים שלו ומפסיד את ההימור הראשוני - ANTE);
  • להחליף מ- 2 עד 5 קלפים או לקנות עוד קלף אחד – שישי עבור הימור ששווה ל- ANTE.

המפעיל מחליף וקונה קלפים על פי סדר החלוקה. אחרי ההחלפה וקניית הקלפים ע"י המפעיל, השחקן רשאי שוב לראות את הקלפים שלו ולהחליט – להמשיך במשחק (לשם כך יש להמר על שדה BET, הימור שערכו גדול פי שתיים מ-הימור ANTE) או לסרב לשחק ולוותר על ההימור הראשוני - ANTE.

היה ולשחקן יש צירוף "שלישייה מאותו הסוג" ויותר מזה, הוא רשאי, לפי רצונו, לבטח רצף זה נגד "אין משחק" אצל המפעיל, לפני שהאחרון מגלה את הקלפים שלו לשם כך על השחקן להמר בסכום שמגיע עד כדי 50% מהתשלום לפי הצירוף (בגבולות התשלום המקסימלי של השולחן). ההימור המינימלי תמורת הביטוח שווה לסכום ANTE.

התשלום הכולל בבוקס (צירוף + ביטוח) לא יכול להיות גבוה מהתשלום המקסימלי של השולחן.

אם המפעיל נמצא במצב של "אין משחק", אזי ההימור עבור הביטוח משולם ביחס 1:1. אם למפעיל יש צירוף פוקר כלשהו - ההימור על ביטוח מפסיד. חריג הוא מצב שבו הצירוף של המפעיל גבוה יותר מהצירוף בבוקס. במקרה זה הביטוח לא מפסיד, כלומר השחקן לא מפסיד וגם לא מקבל תשלום.

אחרי שכל השחקנים מחליטים איך להמר, המפעיל מגלה את הקלפים שלו. אם למפעיל יש אחד מצירופי הפוקר שהוזכרו למעלה, הוא משווה לפי סדר החלוקה את הצירוף שלו עם צירוף של כל בוקס בנפרד. צירופים קטנים מהצירוף של המפעיל מפסידים.

טבלת התשלומים:
צירוף מקדם תשלום לפי BET
זוג אס-מלך, זוג אס-מלך/ ONE PAIR, ACE-KING 1:1
שני זוגיות/ TWO PAIRS 2:1
שלישייה מאותו סוג/ THREE OF A KIND 3:1
סטרייט/ STRAIGHT 4:1
פלאש/ FLUSH 5:1
פול-האוס/ FULL HOUSE 7:1
רביעייה מאותו סוג/ FOUR OF A KIND 20:1
סטרייט פלאש/ STRAIGHT FLUSH 50:1
רויאל פלאש/ ROYAL FLUSH 100:1
 

אם צירוף של שחקן גדול יותר מאשר הצירוף של המפעיל, האחרון משלם רק את ההימור BET בהתאם לטבלת התשלומים. במקרה זה הימור ANTE לא משולם.

כשהמפעיל מכריז "אין משחק" שחקן רשאי לבחור: לקבל ANTE או "לקנות משחק" למפעיל, כלומר , להחליף את הקלף הגבוה ביותר של המפעיל בקלף הבא בחפיסה תמורת ANTE אחד. אם הקלף הבא מחפיסה זהה לקלף שהוחלף (המפעיל שוב מכריז "אין משחק"), אזי המפעיל מחליף שוב את הקלף הכי גבוה, אך רק פעם אחת וללא תשלום נוסף.

אם לאחר קניית משחק למפעיל נוצר לו צירוף כלשהו, אזי הוא פותח לפני הסדר קלפים של שחקנים שהשתתפו בקניית המשחק, ומשווה צירוף של כל בוקס לצירוף שלו (לפי כללי הפוקר הרוסי).

אם אחרי קניית המשחק למפעיל שוב "אין משחק", אזי ההימורים ANTE ו-BET לא משולמים ולא נלקחים.

הימור על ביטוח לא שולל אפשרות לקנות משחק למפעיל.

במקרה ולמפעיל ולשחקן יש צירופים זהים, המנצח נקבע על פי הקלף הגבוה יותר; אם אין קלף כזה נוצר "תיקו" או Stay: ההימור של השחקן לא מפסיד ולא מנצח.

משחק מינימלי "אס-מלך".

הייחודיות של הפוקר הרוסי היא בכך שיכולים להיווצר אצל שחקן שני צירופים של פוקר, ושניהם יכולים להיות משולמים בהתאם למקדמי התשלומים.

לשם כך יש לעמוד בשני תנאים:

  • אחד הצירופים צריך להיות גדול מהצירוף של המפעיל;
  • הצירוף השני חייב לכלול בתוכו לפחות קלף אחד שלא משתתף בצירוף הראשון.

משחק על בונוס

לפני תחילת החלוקה, פרט להימור רגיל ANTE שחקן רשאי גם להניח הימור נוסף על בונוס. במקרה כזה, אם שחקן מקבל בחלוקה צירוף מ-"שלישייה מאותו סוג" ומעלה, משלמים לו בונוס בהתאם לטבלת התשלומים, ללא קשר לקיום משחק אצל המפעיל. בונוס משולם לפני ההתחלה והחילוף ולפני קניית קלפים על ידי השחקנים.

הימור על בונוס לא יהיה גדול מהימור על ANTE.

בונוס:
שלישייה מאותו סוג/ ТHREE OF A KIND   10:1
סטרייט/ STRAIGHT   40:1
פלאש/ FLUSH   50:1
פול-האוס/ FULL HOUSE   70:1
רביעייה מאותו סוג/ FOUR OF A KIND   200:1
סטרייט פלאש/ STRAIGHT FLUSH עד סכום התשלום המקסימלי 500:1
רויאל פלאש/ ROYAL FLUSH 1000:1

תשלום הבונוס לא נכלל בתשלום המקסימלי של השולחן.

Test

לא מתקבלים הימורים באשראי ובכסף מזומן

לכל השולחנות טבלאות משלהם של מינימום ומקסימום

במקרה של מחלוקת החלטת הנהלת "קזינו סוצ'י" היא סופית

לתיאור המשחקים