פקר רוסי פתוח

פקר רוסי פתוח
Test1

פוקר רוסי פתוח – סוג חדש של משחק פופולרי שכבש קהילה גדולה של אוהדים. במשחק משתתפת חפיסה שכוללת 52 קלפים. הקלף הגדול ביותר בכל אחת מארבעת הסדרות הוא אס, והקטן ביותר הוא שניים. בצרוף "סטרייט" אפשר להשתמש באס בתור הקלף הגדול וגם בתור הקלף הקטן. מטרת המשחק היא לקבל צירוף של קלפים טוב יותר מאשר הצירוף שיש למפעיל. כל השחקנים, משחקים נגד הקזינו, ללא תלות אחד בשני. בכל שולחן משחקים של הקזינו נקבעים ערך מינימלי וערך מקסימלי של ההימורים על ANTE ונקבע גם תשלום מקסימלי של השולחן.

המספר המקסימלי של בוקסים שיכולים להשתתף במשחק הוא ארבעה. על כל שולחן שחקן רשאי לשחק לפי רצונו בשני בוקסים "חשוכים", על כל שולחן. ההימורים של ANTE בשני הבוקסים חייבים להיות זהים.

השחקן בוחן את הקלפים ומקבל החלטות בבוקסים שלו בזה אחרי זה, בעת החלוקה. לא ניתן לחזור לבוקס שבו כבר התקבלה החלטה כמו כן, שחקן רשאי לשחק "בחושך" עם הימור שונה מזה שבבוקס "גלוי". לשם כך, כשהשחקן מהמר בבוקסים "חשוכים", יש לאשר את המשחק ע"י הימורי ANTE ו- BET עד תחילתה של חלוקת הקלפים. בעת משחק בבוקס "חשוך" אפשריות פעולות נוספות, כגון: הימור על בוקס, קניית קלף שישי, ביטוח. גם ההימורים האלה חייבים להיות מבוצעים לפני תחילתה של חלוקת הקלפים.

כל הבוקסים, שבהם שחקן מהמר, כולל בוקסים "חשוכים", חייבים להימצא אחד ליד השני (ברצף).

כדי להשתתף במשחק יש להמר על שדה ANTE. אחרי שהמפעיל אומר -"אין עוד הימורים" וסמן בידו שההימורים נסגרו, השחקנים לא רשאים לגעת באסימונים או להחליף את ההימורים שלהם. אחר כך המפעיל מחלק חמישה קלפים מוסתרים (כשגב הקלף עלפי מעלה) בכל בוקס ולוקח חמישה קלפים לעצמו. עם תוך החלוקה המפעיל מגלה את הקלף הראשון שלו (התחתון).

השחקן בוחן את הקלפים שלו ומקבל החלטה:

  • לשחק (מניח קלפים על BET ומהמר בהימור ששווה ל- 2*ANTE);
  • לא לשחק (זורק את הקלפים שלו ומפסיד את ההימור הראשוני - ANTE);
  • להחליף 2 עד 5 קלפים או לקנות עוד קלף אחד – שישי - עבור הימור ששווה ל- ANTE.

הייחודיות של פוקר זה היא בכך, שלשחקנים אסור להראות את הקלפים שלהם ולחלוק את המידע עליהם. אם אתה משחק בשני בוקסים "גלויים", אז לפי בקשתך, המפעיל רשאי לגלות את הקלפים של הבוקס השני שלך, לפני שקיבלת החלטה בבוקס הראשון, ודבר זה יעזור לך בקבלת החלטות בהמשך.

המפעיל מחליף וקונה קלפים בסדר החלוקה. אחרי ההחלפה וקניית הקלפים ע"י המפעיל, ששחקן רשאי שוב לראות את הקלפים שלו ולהחליט אם להמשיך את המשחק (לשם כך עליו להמר על שדה BET כשההימור גדול פי שתיים יומר מאשר ההימור ANTE), שהוא יכול או לסרב לשחק ולוותר על ההימור הראשוני ANTE.

היה ולשחקן יש צירוף "שלישייה מאותו הסוג" ויותר מזה, הוא רשאי, לפי רצונו, לבטח רצף זה נגד "אין משחק" אצל המפעיל, לפני שהאחרון מגלה את הקלפים שלו לשם כך על השחקן להמר בסכום שמגיע עד כדי 50% מהתשלום לפי הצירוף (בגבולות התשלום המקסימלי של השולחן). ההימור המינימלי תמורת הביטוח שווה לסכום ANTE.

תשלום כולל לבוקס (צירוף + ביטוח) לא יהיה גבוה מתשלום מקסימלי של שולחן.

אם המפעיל נמצא במצב של "אין משחק", אזי ההימור עבור הביטוח משולם ביחס 1:1. אם למפעיל יש צירוף פוקר כלשהו - ההימור על ביטוח מפסיד. חריג הוא מצב שבו הצירוף של המפעיל גבוה יותר מהצירוף בבוקס. במקרה זה הביטוח לא מפסיד, כלומר השחקן לא מפסיד וגם לא מקבל תשלום.

אחרי שכל השחקנים מחליטים איך להמר, המפעיל מגלה את הקלפים שלו. אם למפעיל יש אחד מצירופי הפוקר שהוזכרו למעלה, הוא משווה לפי סדר החלוקה את הצירוף שלו עם צירוף של כל בוקס בנפרד. צירופים קטנים מהצירוף של המפעיל מפסידים.

טבלת התשלומים:
צירוף מקדם תשלום לפי BET
זוג אס-מלך/ ONE PAIR, ACE-KING
1:1
שני זוגות/ TWO PAIRS 1:1
שלישייה מאותו סוג/ ТHREE OF A KIND 3:1
סטרייט/ STRAIGHT 4:1
פלאש/ FLUSH 5:1
פול-האוס/ FULL HOUSE 7:1
רביעייה מאותו סוג / FOUR OF A KIND 20:1
סטרייט פלאש/ STRAIGHT FLUSH 50:1
רויאל פלאש/ ROYAL FLUSH 100:1

כאשר צירוף של שחקן גדול יותר מאשר צירוף של המפעיל, המפעיל משלם רק את הימור BET בהתאם לטבלת התשלומים, במקרה זה הימור ANTE לא משולם.

אם המפעיל נמצא במצב של "אין משחק", השחקן רשאי לבחור: לקבל ANTE או "לקנות משחק" למפעיל, כלומר, להחליף את הקלף הכי גבוה של המפעיל בקלף הבא מהחפיסה, תמורת ANTE אחד. אם הקלף הבא מהחפיסה זהה לקלף שהוחלף (המפעיל שוב נמצא במצב של "אין משחק"), אזי נמפעיל ללא תשלום נוסף, שוב מחליף את ה קלף הגבוה ביותר, אך רק פעם אחת וללא תשלום נוסף.

אם לאחר קניית משחק עבור המפעיל נוצר אצלו צירוף כלשהו, אזי הוא פותח, לפי סדר החלוקה, קלפים של שחקנים שהשתתפו בקניית המשחק, ומשווה צירוף של כל בוקס לצירוף שלו (לפי כללי הפוקר הרוסי).

אם לאחר קניית המשחק, למפעיל שוב "אין משחק", אז ההימורים ANTE ו- BET לא משולמים ולא נלקחים.

הימור על ביטוח לא שולל אפשרות לקנות משחק למפעיל.

אם למפעיל ולשחקן יש צירופים זהים, המנצח נקבע על פי הקלף הגבוה יותר; אם אין קלף כזה, נוצר מצב שמכונה "תיקו" או Stay: ההימור של השחקן לא מפסיד ולא מנצח אם

משחק מינימלי "אס-מלך".

בסוג פוקר זה, עשויים להיווצר עבור השחקן שני צירופים של פוקר בו זמנית ושניהם ישולמו בהתאם למקדמי התשלומים. בשביל זה נדרש ביצוע של שני תנאים:

  • אחד הצירופים חייב להיות גבוה יותר מהצירוף של המפעיל;
  • הצירוף השני חייב לכלול בתוכו לפחות קלף אחד שלא נמצא בצירוף הראשון.

משחק על בונוס

לפני תחילת החלוקה שחקן רשאי לבצע, פרט להימור רגיל ANTE, הימור נוסף על בונוס. במקרה זה, אם לשחקן יש צירוף מ-"שלישייה מאותו סוג" ומעלה, בעקבות החלוקה, הוא מקבל בונוס בהתאם לטבלת התשלומים, בין אם מתקיים משחק על ידי המפעיל או לא.. את הבונוס משלמים לפני תחילת המשחק וחילוף ולפני קניית קלפים ע"י השחקנים.

הימור על בונוס לא יהיה גבוה מהימור ANTE.

בונוס:
שלישייה מאותו סוג/ ТHREE OF A KIND   10:1
סטרייט/ STRAIGHT   40:1
פלאש/ FLUSH   50:1
פול-האוס/ FULL HOUSE   70:1
רביעייה מאותו סוג / FOUR OF A KIND   200:1
סטרייט פלאש/ STRAIGHT FLUSH עד סכום התשלום המקסימלי 500:1
רויאל פלאש/ ROYAL FLUSH 1000:1

התשלום תמורת בונוס לא נכלל בתשלום מקסימלי של שולחן.
  Test

לא מתקבלים הימורים באשראי ובכסף מזומן

לכל השולחנות טבלאות משלהם של מינימום ומקסימום

במקרה של מחלוקת החלטת הנהלת "קזינו סוצ'י" היא סופית

לתיאור המשחקים