אואזיס פוקר

אואזיס פוקר
Test1

זהו פוקר קלאסי ויחד עם זאת פשוט ביותר. במשחק נעשה שימוש בחפיסה שמכילה 52 קלפים. הקלף הגבוה ביותר בכל סדרה – אס, הקטן ביותר – שתיים. בצירוף "סטרייט" אס יכול לשמש כקלף הגבוה וגם כקלף הנמוך ביותר. מטרת המשחק היא להשיג צירוף של קלפים טוב יותר מאשר יש למפעיל. כל השחקנים משחקים נגד הקזינו, ללא קשר ביניהם. בכל שולחן משחקים של הקזינו נקבעים ערך מינימלי וערך מקסימלי של ההימורים על ANTE ונקבע גם התשלום המקסימלי של השולחן.

כדי להשתתף במשחק יש להמר על שדה ANTE. אחרי שהמפעיל אומר "אין עוד הימורים" ומסמן בידו שההימורים סגורים השחקנים לא רשאים לגעת ולהחליף את ההימורים שלהם. לאחר מכן המפעיל מחלק בכל בוקס חמישה קלפים כשפניהם כלפי מטה, וחמישה קלפים לעצמו. אחרי החלוקה המפעיל פותח את הקלף הראשון שלו (התחתון).

השחקן בוחן את הקלפים שלו ומקבל החלטה:

  • לשחק (שם קלפים על BET ומבצע הימור ששווה ל- 2*ANTE);
  • לשחק (זורק את הקלפים שלו ומפסיד את ההימור הראשוני ANTE);
  • להחליף קלפים :

קלף 1 : ANTE 1
2 קלפים: 1.5 ANTE

המפעיל מבצע החלפה וקנייה של קלפים בסדר החלוקה. לאחר החילוף וקניית קלפים ע"י המפעיל השחקן רשאי שוב לראות את הקלפים שלו ולהחליט – להמשיך את המשחק (בשביל זה עליו לבצע הימור על שדה BET, שהוא גדול פי שניים מהימור ANTE) או לסרב לשחק ולוותר על ההימור הראשוני - ANTE.

אחרי שכל השחקנים מחליטים איך להמר, המפעיל מגלה את הקלפים שלו. אם למפעיל יש אחד מצירופי הפוקר שהוזכרו למעלה, הוא משווה לפי סדר החלוקה את הצירוף שלו עם צירוף של כל בוקס בנפרד. צירופים קטנים מהצירוף של המפעיל מפסידים.

במקרה שצירוף בבוקס גדול יותר מהצירוף של המפעיל, המפעיל משלם תמורת הימור ANTE ביחס 1:1 ו- BET בהתאם לטבלת התשלומים.

טבלת התשלומים:
צירוף תשלום מקדם תשלום לפי BET
זוג אס-מלך/ ONE PAIR, ACE-KING תשלום מקסימלי של שולחן + ANTE 1:1
שני זוגיות/ TWO PAIRS 2:1
שלישייה מאותו / THREE OF A KIND 3:1
סטרייט/ STRAIGHT 4:1
פלאש/ FLUSH 5:1
פול-האוס/ FULL HOUSE 7:1
רביעייה מאותו / FOUR OF A KIND 20:1
סטרייט פלאש/ STRAIGHT FLUSH 50:1
רויאל פלאש/ ROYAL FLUSH 100:1
 

אם המפעיל נמצב במצב של "אין משחק", הוא משלם רק את ההימור הראשוני ANTE לכל הבוקסים המשחקים ביחס 1:1. במקרה הזה לא משולמים הימורי BET.

אם למפעיל ולשחקן יש צירופים זהים, המנצח נקבע על פי הקלף הגבוה יותר; אם אין קלף כזה, נוצר מצב שמכונה "תיקו" או Stay: ההימור של השחקן לא מפסיד ולא מנצח.

משחק מינימלי "אס-מלך".

מספר שחקנים יכולים לשחק ליד שולחן אחד שלא כמו בפוקר רוסי, מספר הבוקסים המקסימלי הוא שש. שחקן אחד יכול לשחק בשני בוקסים "גלויים" ושאר הבוקסים יכולים להיות "חשוכים".. בכל הנוגע לבוקסים חשוכים, יש לאשר את המשחק באמצעות הימורי ANTE ו- BET עד תחילתה של חלוקת הקלפים.

הימורי ANTE בשני הבוקסים הגלויים חייבים להיות שווים. לכל שחקן בוקס משלו (מקום להימור עם שני שדות), ANTE – הימור התחלתי, BET – הימור מאשר. תחילה על השחקן להחליט בבוקס הראשון לפי הקלפים שקיבל בחלוקה, ואחר כך הוא צריך להחליט בבוקס השני (זאת, אחרי שקיבל החלטה בבוקס הראשון ומעבר לשני. לא ניתן לחזור לבוקס הראשון. מספר הבוקסים החשוכים מוגבל אך ורק למספר הבוקסים הפנויים על שולחן נתון.

כל הבוקסים, שבהם מהמר שחקן, כולל בוקסים חשוכים, חייבים להיות זה ליד זה (ברצף).

משחק על בונוס

לפני תחילת החלוקה שחקן רשאי לבצע, פרט להימור רגיל ANTE, הימור נוסף על בונוס. במקרה זה, אם לשחקן יש צירוף מ-"שלישייה מאותו סוג" ומעלה, בעקבות החלוקה, הוא מקבל בונוס בהתאם לטבלת התשלומים, בין אם מתקיים משחק על ידי המפעיל או לא.. את הבונוס משלמים לפני תחילת המשחק וחילוף ולפני קניית קלפים ע"י השחקנים.

ההימור על בונוס לא יכול להיות גבוה מהימור ANTE.

בונוס
שלישייה מאותו סוג/ ТHREE OF A KIND   10:1
סטרייט/ STRAIGHT   40:1
פלאש/ FLUSH   50:1
פול-האוס/ FULL HOUSE   70:1
רביעייה מאותו סוג / FOUR OF A KIND   200:1
סטרייט פלאש/ STRAIGHT FLUSH עד סכום התשלום המקסימלי 500:1
רויאל פלאש/ ROYAL FLUSH 1000:1

התשלום לפי הבונוס לא נכלל בתשלום מקסימלי של שולחן.
  Test

לא מתקבלים הימורים באשראי ובכסף מזומן

לכל השולחנות טבלאות משלהם של מינימום ומקסימום

במקרה של מחלוקת החלטת הנהלת "קזינו סוצ'י" היא סופית

לתיאור המשחקים