בלאק ג'ק

בלאק ג'ק
Test1

משחק פשוט, דינמי ומרתק. שחקן מהמר על בוקס אחד או כמה בוקסים מסומנים על השולחן. אחרי שהמפעיל אומר "אין עוד הימורים" ומסמן בידו שההימורים סגורים השחקנים לא רשאים לגעת ולהחליף את ההימורים שלהם

תחילה שחקן מקבל שני קלפים "גלויים", וסכום הנקודות שלהם מאפשר לו להחליט האם הוא צריך עוד קלפים או לא. מטרת המשחק היא לצבור 21 נקודות או ערך קרוב. אם השחקן אוסף נקודות שערכן עולה על 21, אזי ההימור שלו מפסיד. אם ערך הנקודות בקלפי המפעיל גדול מ- 21, אז כל ההימורים שנשארו על השולחן מנצחים.

  • שחקנים, שצברו נקודות שערכן עולה על זה של המפעיל, מנצחים, ההימורים שלהם משולמים 1:1.
  • שחקנים שצברו ערך נמוך מזה של המפעיל, מפסידים.

אם סכום הנקודות של שחקן זהה לסכום הנקודות של המפעיל, אזי מכריזים על "תיקו" או Stay: ההימור לא מנצח ולא מפסיד.

המפעיל הוא האחרון שמקבל קלפים, והוא חייב לקחת קלף אם יש לו 16 נקודות או פחות, ולהפסיק אם יש לו 17 נקודות או יותר. אסים נחשבים כ- 1 או כ- 11, "תמונות" (נסיכים, מלכות ומלכים) – כל אחד 10 נקודות, כל שאר הקלפים מתאימים לערך הנומינלי שלהם.

"בלאק ג'ק"

זהו צירוף משני הקלפים הראשונים מהחלוקה, שערכן הוא 21 נקודות (אס ועשר או אס ו- "תמונה"). במקרה זה ההימורים של השחקן משולמים 3:2, אם למפעיל אין אותו צירוף. "בלאק ג'ק" מנצח כל צירוף קלפים אחר, כולל צירוף עם סכום שווה ל- 21 נקודות.

SURRENDER (סירוב)

לאחר חלוקת שני הקלפים הראשונים לכל הבוקסים שמשתתפים במשחק, שחקן יכול לוותר על המשך המשחק במספר בוקסים שלו ככל שירצה, תוך הפסד במחצית ההימורים שביצע. ניתן לעשות זאת לפני יציאת הקלף השלישי לבוקס, שעליו רוצים לבצע SURRENDER. שחקן לא יכול לעשות SURRENDER אם הקלף הראשון של המפעיל הוא אס.

SPLIT (פיצול)

אם שני הקלפים הראשונים של השחקן שווים, כלומר ערכם שווה מבחינת הנקודות, ניתן לפצל אותם. במקרה זה, השחקן מבצע הימור נוסף בבוקס הזה, שווה לראשון, ומוסיף קלפים לכל קלף בנפרד. ניתן לפצל את כל הזוגות של הקלפים השווים לא יותר מאשר שלוש פעמים. אסים לא נכללים בכלל הזה. פיצול אסים אפשרי פעמיים ובעת הפיצול, שחקן מקבל רק קלף אחד לכל אחד מהאסים. צירוף "אס ועשר (תמונה)", שהתקבל לאחר הפיצול, נחשב כ- 21 ואינו צירוף של בלאק ג'ק.

DOUBLE (הכפלה)

במקרה ששחקן קיבל שני קלפים ראשונים, וללא קשר למספר נקודות, הוא יכול להכפיל את ההימור שלו ולקבל במקרה זה רק קלף אחד. מותר להכפיל לאחר חלוקת הקלפים. אם לשחקן יש 9, 10 או 11 נקודות, המפעיל תמיד יציע לשחקן להכפיל ההימור שלו.

INSURANCE (ביטוח)

אם הקלף הראשון של המפעיל הוא אס, השחקן רשאי לבצע הימור נוסף, אך הוא לא יעלה על מחצית מסכום ההימורים הראשוניים ולא יהיה פחות ממחצית המינימום של השולחן. הוא רשאי להניח אותו בשדה, המסומן כ- Insurance (ביטוח). ההימור מנצח אם המפעיל מקבל בלאק ג'ק ומשולם 2:1, בכל המקרים האחרים ההימור מפסיד.

EVEN MONEY (כסף שווה ערך)

אם לשחקן בלאק ג'ק ולמפעיל הקלף הראשון יש אס, הרי שלפני שנוספים קלפים לבוקס המשחק הראשון, שחקן יכול לקבל כסף שווה ערך, כלומר תשלום של בוקס, השווה להימור שלו 1:1. אם השחקן מסרב לקחת כסף שווה ערך, והמפעיל מקבל בלאק ג'ק, אזי ההימור של השחקן לא משולם, כלומר לא מנצח ולא מפסיד.

הערות

בבוקס אחד יכולים לשחק עד שלושה שחקנים. הימור של כל אחד מהם לא יכול להיות קטן מהמינימום של השולחן והימור כולל בבוקס לא יכול לעלות על המקסימום של השולחן.

  • שחקן שולט בעצמו במספר הנקודות בבוקסים שלו, ומשווה אותו לערך שהכריז המפעיל.
  • במקרה של חלוקת קלפים לא נכונה או טעות אחרת של המפעיל, לא מבוצעים שום תשלומים לשחקנים.
Test

לא מתקבלים הימורים באשראי ובכסף מזומן

לכל השולחנות טבלאות משלהם של מינימום ומקסימום

במקרה של מחלוקת החלטת הנהלת "קזינו סוצ'י" היא סופית

לתיאור המשחקים