בקרה

בקרה
Test1

לפני חלוקת הקלפים, השחקן בוחר האם להמר על "שחקן" (PLAYER/PUNTO) או על "בנקאי" (BANKER/BANCO) ולאחר שהמפעיל אומר את המשפט "אין יותר הימורים", השחקן לא יכול לשנות או לגעת בהימורים שלו.

בבקרה, ללא תלות במספר המשחקים שיושבים ליד השולחן, מחלקים קלפים רק לעמדות של "שחקן" ו- "בנקאי".

מטרת המשחק היא צבירת סכום נקודות ששווה ל-9 או הקרוב ביותר לערך זה. אם סכום הנקודות גדול מ- 9, הערך של עשרות נמחק, למשל 4+8=12=2 או 3+9+8=20=0.

ערכם של הקלפים משתיים עד תשע זהה לערך הנומינלי שלהם. אס שווה ל- 1 וערכם של עשר, נסיכים, מלכות ומלכים הוא 0 נקודות או "בקרה".

קלפים מחולקים תמיד בסדר מסוים. קלף ראשון ושלישי נותנים ל-"שחקן" (PLAYER) ואת הקלף השני והרביעי מקבל "בנקאי" (BANKER), כך שכל צד מקבל שני קלפים.

קלף שלישי ניתן ל"שחקן" ול"בנקאי" בדיוק לפי הכללים המובאים בטבלה:

"שחקן" (PLAYER/PUNTO)
אם סכום שני קלפים של שחקן: אזי נותנים קלף לשחקן:
0, 1, 2, 3, 4, 5 נותנים תמיד
6, 7 אף פעם לא נותנים
8, 9 משחק מסתיים ב- 8 או 9 "טבעי"
 
"בנקאי" (BANKER/BANCO)
אם סכום של 2 קלפים של הבנק: לבנקאי נותנים את הקלף השלישי, אם הקלף השלישי של השחקן: לבנקאי לא נותנים את הקלף השלישי אם הקלף השלישי של השחקן:
0, 1, 2 נותנים תמיד
3 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 8
4 2, 3, 4, 5, 6, 7 0,1, 8, 9
5 4, 5, 6, 7 0, 1, 2, 3, 8, 9
6 6, 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
7 לא נותנים אף פעם
8, 9 המשחק מסתיים ב- 8 או 9 "טבעי"

אם ערכם של שני הקלפים הראשונים 8 או 9 נקודות ("שמונה טבעי") או ("תשע טבעי"), מכריזים מיד על המנצח.
ההימורים המנצחים משולמים באופן הבא:

"שחקן"  1:1
"בנקאי" 1:1 מינוס 5% עמלת בנק (או 95:100)

כמו כן, שחקן יכול להמר על "טאי". ההימור מנצח כאשר ל"שחקן" ול"בנקאי" מספר נקודות זהה ומשולם 8:1, ללא כל תשלום אחר.

אם ל"שחקן" או ל"בנקאי" שני הקלפים הראשונים זהים, כלומר, יוצרים זוג, אז המנצח הוא PP ("זוג של שחקן") או PB ("זוג של בנקאי"). ההימור נוסף או בונוס משולם ללא קשר לתוצאות המשחק 11:1.

השחקנים בהכרח מהמרים לפי בחירה על "שחקן", או על "בנקאי" או על "טאי" (אפשר בנפרד או ביחד עם ההימור "שחקן" ו- "בנקאי").

הימורי "זוג שחקן" או "זוג בנקאי" הינם נוספים, שחקנים מבצעים אותם לפי רצונם, אך ההימורים לא יכולים להתבצע ללא הימור עיקרי על "שחקן" או על "בנקאי".

כל ההימורים מתקבלים בגבולות מינימום ומקסימום של שולחן ובהתאם לדיפרנציאל השולחן.

דיפרנציאל השולחן – הפרש בין הסכום הכולל של ההימורים על עמדת "בנקאי" והסכום הכולל של ההימורים על עמדת "שחקן" בסיבוב מסוים של המשחק.

Test

לא מתקבלים הימורים באשראי ובכסף מזומן

לכל השולחנות טבלאות משלהם של מינימום ומקסימום

במקרה של מחלוקת החלטת הנהלת "קזינו סוצ'י" היא סופית

לתיאור המשחקים