רולטה אמריקאית

רולטה אמריקאית
Test1

השולחן למשחק ברולטה אמריקאית מורכב מגלגל עם מספרים מ-0 עד 36 ומשדה המשחק, והוא מסומן כך שמצוינים עליו כל הסוגים של צירופי ההימורים.

המשחק ברולטה מתבצע בשני סוגי אסימונים:

  • אסימונים עם ערך כספי (אסימוני-קש);
  • אסימונים צבעוניים, המיועדים למשחק בשולחן מסוים.

עלות האסימונים הצבעוניים - השחקן בוחר בעצמו את עלות האסימונים, בגבולות המינימום והמקסימום של השולחן לפני תחילת המשחק. הוא רשאי להשתמש באסימונים באחד הצבעים הפנויים שמשחקים בהם בשולחן המסוים בלבד. בתום המשחק על השחקן להמיר אצל המפעיל את האסימונים הצבעוניים באסימונים בעלי ערך נומינלי, אשר אתם יוכל להמשיך לשחק בכל שולחן אחר או שיוכל להמיר בקופת הקזינו. אסימונים צבעוניים, שהשחקן לקח או לא המיר יקבלו בהמשך ערך לפי העלות המינימלית של השולחן.

כל ההימורים מתקבלים עד שהמפעיל אומר "אין יותר הימורים". המפעיל רשאי להוריד הימורים אחרונים. המפעיל מוריד את כל ההימורים המפסידים מהשדה ומשלים בסדר מסוים עבור ההימורים שניצחו. כשהתוצאה אפס כל ההימורים ב-"טורים", "תריסר" ו"סיכוי שווה" מפסידים. יחד עם זאת, הימורים שקשורים לאפס משולמים כמו כל מספר אחר.

שחקנים רשאים להציע הימור בעל פה לפני ובזמן הסיבוב, עד שהמפעיל אומר "אין עוד הימורים". הימור בעל פה נחשב כאילו התקבל אם המפעיל חוזר על ההימור של השחקן. כל שחקן אחראי לנכונות ההימורים שלו.

המשחק נגמר אם הכדור ביצע לפחות שלושה סיבובים.

היה והכדור ביצע פחות משלושה סיבובים לאחר הפעלת הרולטה, עף מהתוף או הסתובב באותו כיוון עם הגלגל, המפעיל מכריז על "No spin". במקרה כזה ההימורים לא מפסידים ולא זוכים. מתבצע משחק חוזר.

הימורים נחשבים תקפים רק אם יש אסימונים על שדה המשחק, שהציבו אותם בדיוק בעמדות. אסימונים שנמצאים מחוץ לעמדות שסומנו נחשבים כאילו לא התקבלו והמפעיל מוריד אותם מהשדה.

מינימום ומקסימום קיימים עבור כל סוגי ההימורים. כלומר, סכום ההימור בכל עמדה חייב להתאים ל- min/max של השולחן.

סוגי הימורים ומקדמים לתשלום:
A מספר 1 "סטרייט-אפ" (מספר) 35:1
B שני מספרים "ספליט" 17:1
C 3 מספרים "סטרייט" 11:1
D 4 מספרים "ארבעה הראשונים" 8:1
E 6 מספרים "סיקס ליין" 5:1
F 12 מספרים "טור" 2:1
G 12 מספרים "תריסר" 2:1
H 18 מספרים "סיכויים שווים"
זוגי – אי-זוגי
אדום – שחור
קטנים / 1-18-גדולים 19-36
1:1

photo photo

בקזינו שלנו יכולים השחקנים להמר בעל פה - "מספר עם שכנים" ו- "סקטור" ("וואזן דה זרו", "טייר", "אורפוליינס", "זרו שפיל"). ההימורים מתקבלים למסלול.

מסלול
זהו שדה נוסף להימורים, שסדר המספרים שבו זהה לסדר המספרים של התאים בגלגל הרולטה.

כמו כן, שחקנים יכולים להמר ב"ספליט" (מספר עם פיצולים) ו"קומפליט" (הימור מקסימלי על מספר).

1. הימור "מספר עם שכנים"
זהו הימור לחמישה מספרים, אשר כוללים בתוכם מספר שבחרתם ושני מספרים סמוכים משמאל ומימין לו בגלגל הרולטה.

2. "סקטור" – ההימור מאפשר לשחקן לסגור במספר מינימלי של אסימונים את כל המספרים שנמצאים באחד מארבעת הסקטורים של הסיבוב, לפי עמדות מסוימות:

"וואזן דה זרו" (סדרה גדולה)
17 מספרים מ- 22 עד 25 בגלגל הרולטה, 9 אסימונים.
עמדות בשדה:
סטרייט 0-2-3 – 2 אסימונים
רביעייה מאותו סוג 25-29 – 2 אסימונים
ספליטים 4-7; 12-15; 18-21; 19-22; 32-35 – אסימון 1.

"טייר" (סדרה קטנה)
12 מספרים מ- 27 עד 33 בגלגל הרולטה, 6
אסימונים:
ספליטים 5-8; 10-11; 13-16; 23-24; 27-30; 33-36 – אסימון אחד.

"אורפוליינס"
8 מספרים מ- 17 עד 6 ומ- 1 עד 9 בגלגל הרולטה, 5 אסימונים.
עמדות בשדה:
סטרייט-אפ 1 – אסימון 1.
ספליטים 6-9; 14-17; 17-20; 31-34 – אסימון 1.

"זרו שפיל"
7 מספרים מ- 12 עד 15 בגלגל הרולטה, 4 אסימונים
עמדות בשדה:
סטרייט-אפ 26 – אסימון 1.
ספליטים 0-3; 12-15; 32-35 – אסימון 1.

הימורים למסלול מתקבלים רק באסימוני-מזומנים.

"מספר עם ספליטים" – מספר עם ספליטים – הימור שבו השחקן לא צריך לפרוט אסימון בעל ערך גבוה להימור על מספר שנבחר.

"מספרים קומפליט" זו העמדה של מספר שנבחר לפי המקסימום של השולחן, כשבמקרה הזה השחקן לא צריך להציב בנפרד על המספר שנבחר מספר מקסימלי של אסימונים לפי עמדות.

Test

לא מתקבלים הימורים באשראי ובכסף מזומן

לכל השולחנות טבלאות משלהם של מינימום ומקסימום

במקרה של מחלוקת החלטת הנהלת "קזינו סוצ'י" היא סופית

לתיאור המשחקים