Test1

כללי הביקור ב-"קזינו סוצ'י"

כללי הביקור ב-"קזינו סוצ'י"

(על כל המבקרים בקזינו לקרוא אותםל הקזינו)

הכללים הנוכחיים, שחובה לעמוד בהם באזור הקזינו, פותחו בהתאם לחוק האזרחי, חוק פדרלי מס' 244-ФЗ מתאריך 29.12.2006 "הסדרת הארגון והביצוע של משחקי הימורים והכנסת שינויים במסמכי חקיקה מסוימים של הפדרציה הרוסית", וחוק פדרלי מס' 115 (בגרסתו מתאריך 27.7.2006) מתאריך 07.08.2001 "מאבק בהלבנת הון שנובע ההכנסות שמקורן בעבירות ומימון טרור".

תקנות כלליות.

1.1. הכללים הנוכחיים שחלים על ביקור ב"קזינו סוצ'י" שכתובתו: העיר סוצ'י, ישוב אסטו-סדוק, רח' אסטונסקיה, בית 51 (להלן הקזינו), קובעים את סדרי הביקור בקזינו. הם נועדו להבטיח את הסדר הציבורי הנדרש במרחב הקזינו, ולהגן על החיים והבריאות, הכבוד והרכוש של מבקרי הקזינו וגם על האינטרסים והרכוש של הקזינו מחשיפה בלתי חוקית.
1.2. מבקרים בקזינו הינם אנשים שנמצאים בקזינו (במרחב שנועד למשתתפים במשחקים), משתתפים במשחקי הימורים ואחרים, שכניסתם לקזינו לא נאסרה בהתאם לחוק הפדרציה הרוסית התקף ולפי הכללים האלה.
1.3. כללים אלה הם חובה במתחם הקזינו וגם במרחב הסמוך לו וכל המבקרים של הקזינו חייבים לעמוד בהם.
1.4. הנהלת הקזינו רשאית להכניס שינוים בכללים על מנת לשפר את איכות השירותים המוגשים ואת היעילות של עבודת הקזינו.
1.5. הנהלת הקזינו רשאית על פי שיקול דעתה לחסום (או להגביל) את הגישה למתחמים ו/או לאזורים מסוימים בקזינו.
1.6. עם היכנסו לאזור השירות למשתתפי המשחקים בקזינו, המבקר מאשר בזאת שהוא עיין בכללים הנוכחיים ובמסמכים אחרים שאושרו ע"י מנהלת הקזינו ואשר נמצאים במקום נגיש למבקרים וגם בכללים לבטיחות אש, והוא מסכים לציית להם במלואם.

2. דרישות לבוש

2.1. לאנשים שלבושים כלהלן אסורה הכניסה והשהייה בקזינו:
2.1.1 בבגדים ונעליים מלוכלכים או קרועים;
2.1.2 בבגדי ונעלי ספורט (כולל בגדי סקי ונעלי סקי), לא כולל נעלי התעמלות ונעלי טניס;
2.1.3 בגדי ונעלי עבודה מיוחדים ומדים אחרים (פרט לעובדים בעת ביצוע תפקידם);
2.1.4 בבגדי-ים ונעלי-ים (כולל מכנסיים קצרים ותלבושות לרחצה);
2.1.5 במדי צבא;
2.1.6 בבגדים שנושאים רישומים וציורים מעליבים/בשפה גסה (לרבות בשפות זרות);
2.1.7 בבגדים עם רישומים וציורים (לרבות בשפות זרות), שנועדו לעורר שנאה או איבה, או כוונתם לפגוע בכבוד אדם או קבוצת אנשים בגלל מגדר, גזע, לאום, שפה, מוצא, דת או שייכות לקבוצה חברתית כלשהי.
2.2 הכניסה והשהייה בקזינו אסורות לאנשים, אשר לפי המראה והמעשים שלהם מפרים נורמות מקובלות של מוסר ואתיקה;
2.3 הנהלת הקזינו רשאית לקבוע דרישות מיוחדות הנוגעות לבגדי המבקרים בקזינו בהתאם לאירוע שמתנהל בזמן נתון.

3. הגבלת גישה

לאנשים הבאים אסור לבקר בקזינו:
3.1 מתחת לגיל 18.
3.2 שיכורים מאלכוהול, סמים או רעל או במצב אחר שלא מאפשר להם להבין נכונה את המציאות שמסביבם.
3.3 עם בעלי חיים, עופות, זוחלים, דו-חיים וזנים אחרים (לא כולל כלבי נחייה, שמלווים מבקרים עם מוגבלות).
3.4 שהמראה החיצוני שלהם מעורר חשד לנוכחות מחלות זיהומיות בגופם.
3.5 שמפגינים בהתנהגות שונה מהתנהגות מקובלת סימנים מובהקים להפרעות נפשיות.
3.6 הם נכללים ברשימת אנשים שנאסר עליהם לבקר בקזינו.
הנהלת קזינו ונציגים שלה רשאים למנוע מכל אדם מלבקר בקזינו ללא הסבר או נימוק.

4. זכויותיהם של מבקרי הקזינוו

4.1. מבקרי הקזינו רשאים להשתמש בשירותי המזון הציבורי ולבקר באירועים ובמופעי בידור, המלווים את משחקי ההימורים.
4.2. בתחומי הקזינו מותר לשחק רק בהימורים אשר נקבעו על ידי הנהלת הקזינו.
4.3. מבקר בקזינו רשאי לפנות לעובדי הקזינו הנמצאים במתחם הקזינו לקבלת הבהרות הקשורות למצבים שנויים במחלוקת במשחקים.
4.4. עובדים שתפקידם לאכוף את החוק מורשים לגשת למרחב הקזינו כפי שנקבע על ידי החוק התקף.
4.5. אמבולנס, צוותי חירום וכבאים אשר הגיעו להגשת עזרה מורשים לגשת למרחב הקזינו בלווי עובדי הביטחון.
4.6. המבקרים בקזינו רשאים לבצע בתחומי הקזינו הסרטה, צילום והקלטת וידאו של עצמם, לרבות בעזרת מכשירים ניידים בעלי יכולת צילום והקלטות וידאו. הסרטה, צילום והקלטת וידאו של מבקרים אחרים מותרים רק לפי בקשתם. אסור לצלם את מתקני המשחקים וגם מבקרים אחרים של הקזינו בזמן המשחק.

5. חובותיהם של מבקרי הקזינו

מבקרי הקזינו חייבים לציית לתקנות הבאות:
5.1 הם חייבים לעיין לפני ההרשמה בכללים שבתוקף וגם בכללים הקיימים בקזינו: "כללים שחלים על משחקי הימורים" ו-"הכללים קבלת הימורים ותשלום הזכיות". מבקר שלא מסכים עם דרישות עובדי הקזינו חייב בכל זאת לבצע אותן בצורה נאותה.
5.2 מבקר חייב לשאת אתו מסמך מזהה בהתאם לכללי הביקור בקזינו. המסמכים המזהים של אזרח פדרציה הרוסית הינם:

  • דרכון של אזרח הפדרציה הרוסית;
  • תעודת חוגר (לאנשים אשר עומדים בפני שירות בצבא), תעודת זהות של חייל שמשרת בצבא (תוך ציון מספר היחידה הצבאית);
  • דרכון זר של אזרח הפדרציה הרוסית;

עבור אזרח זר המסמך המזהה הוא דרכון של מדינת המוצא שלו בתוספת היתר כניסה למדינה.
רישיון נהיגה לא יתקבל בקזינו בתור מסמך מזהה.
5.3 בעת ביקור ראשון בקזינו, מבקר חייב להציג מסמך עיקרי שמאשר את זהותו של אזרח הפדרציה הרוסית או של אזרח זר, ושמאשר שהגיע לגיל המותר לביקור בקזינו. נתוני המסמך יירשמו בכרטיס המבקר.
5.4 כרטיס המבקר אינו מסמך מזהה. לפי דרישת עובד הקזינו המבקר חייב להציג בנוסף לכרטיס המבקר גם את המסמך המזהה אותו ושמאשר את גילו, כפי שנקבע על פי הכללים האלה.
5.5 משחק במשחקי הימורים חייב לציית ל"כללים שחלים על משחקי ההימורים" שתקפים בקזינו.
5.6 מבקר בקזינו לא רשאי לשחק/להמר עבור מבקר אחר ולהשתתף במשחק ללא נוכחות אישית במרחב שנועד למשחקים.
5.7 מבקר בקזינו חייב לציית לכללים האלה ולכללים המקובלים בכל הנוגע להתנהגות ציבורית, מוסריות ואתיקה.
5.8 מבקר חייב להתנהג כראוי, בנימוס, לא להפר את הסדר הציבורי, נורמות המוסר והאתיקה, ולא להשתמש בביטויים גסים.
5.9 מבקר לא יבצע מעשים שמפרים את שלוותם ומנוחתם של מבקרים אחרים.
5.10 מבקר חייב לשמור על ניקיון וסדר בקזינו.
5.11 בעת כניסה לקזינו על המבקר לעיין ולשמור על כללי בטיחות אש.
5.12 על המבקר לציית בקפדנות לדרישות של אנשי הביטחון של הקזינו שנוגעות לשמירה על סדר ההימצאות בקזינו.
5.13 בעת כניסה לקזינו, המבקר חייב לעבור בדיקה באמצעות גלאי מתכות ולפי בקשת איש ביטחון לפתוח את תיקו. היה וסירב לבקשה עובד הקזינו רשאי לסרב להתיר למבקר להיכנס לקזינו.
5.14 מבקר חייב לבצע את דרישות החוק הפדרלי 115-ФЗ מיום 07.08.2001 " מניעת הלבנת הון מהכנסות שהתקבלו על ידי ביצוע עבירה ולמימון טרור", בכל מקרה בו הוכנס שינוי בפרטים במסמכים המזהים, דהיינו:
- שם משפחה, שם פרטי, שם האב (אלא אם הדבר שונה בשל חוק או מנהג לאומי);
- אזרחות;
- פרטי המסמך המזהה: שם, סדרה ומספר המסמך, תאריך הנפקת המסמך, שם ;
הגוף שהנפיק את המסמך, קוד היחידה (אם קיים); - פרטי כרטיס כניסה למדינה: סדרה, מספר הכרטיס, תקופת השהייה – התחלה
- פרטי המסמך המאשר את הזכות של אזרח זר או אדם ללא אזרחות לשהות (להתגורר) בפדרציה הרוסית: סדרה (אם קיימת) ומספר המסמך, תקופת ההיתר (תאריך תחילה וסיום);
- מידע (כתובת) על הרשמה במקום המגורים ועל מקום מגורים בפועל (מקום השהות). המבקר חייב להודיע על כך לשירות קבלת האורחים בעת ביקור הבא בקזינו, לעדכון המידע.
5.15 מבקר בקזינו אשר ימצא במרחב הקזינו חפץ שאבד, חייב להודיע על כך מיד לאדם שאיבד אותו, לבעל החפץ או לאדם מוכר אחר, שרשאי לקבל את החפץ האמור ולהחזיר אותו לבעליו. היה ולא ניתן יהיה לזהות בעליו של החפץ שנמצא, יש למסור אותו לעובד המחלקה לקבלה ולשירות מבקרי הקזינו.

6. למבקרים אסור

6.1 להפר את "הכללים שחלים על משחקי הימורים" כפי שהם תקפים בקזינו.
6.2 לגרום נזק או להחמיר בצורה אחרת את מצב הרכוש של הקזינו.
6.3 לעבור ולהימצא באזור המשרדים של הקזינו (חוץ מאנשי הביטחון, הפיקוח והבקרה בעת ביצוע תפקידם).
6.4 ליצור קשר עם עובדי הקזינו שלא במהלך המשחק, חוץ מעובדים שתפקידם כולל שיחה עם מבקרים (הנהלת הקזינו, אנשי ביטחון, רכזים, עובדי מחלקה לקבלה ושירות לאורחים).
6.5 למנוע מצוות שירות של הקזינו מלבצע את תפקידו.
6.6 בקזינו תקף איסור לעשן בהתאם לחוק.
החלטות לגבי כל המצבים הקשורים לשאלות הביקור והימצאות בקזינו יתקבלו על ידי מנהלת הקזינו בהתאם לכללים הנוכחים ו"הכללים שחלים על משחקי ההימורים" המקובלים בקזינו.

7. חפצים שאסור להכניס לתחום הקזינו:

7.1. כל הסוגים של נשק חם, פנאומטי, גז ונשק קר, ללא קשר למסמכים שמרשים נשיאת נשק; אמצעי הגנה מיוחדים מכל סוג (חוץ מאנשי ביטחון, שנושאים נשק שירות ואשר נמצאים בקזינו בגלל הצורך בשירות שלהם); וגם חפצים אחרים, אשר לפי דעתם של אנשי הביטחון של הקזינו עשויים לגרום נזק לעובדים ומבקרים של הקזינו.
7.2. כל הסוגים של סמים, חומרים רעילים, חומרי נפץ, חומרים רדיואקטיביים, דליקים ובעלי ריח חזק.
7.3. העתקים ודגמים להרכבה של נשק חם, גז, פנאומטי ונשק קר.
7.4. חפצים גדולים (מטען מסורבל, מזוודות, תרמילים, ציוד ספורט וכו').
7.5. ציוד לצילום, מחשבים ניידים, מכשירים אלקטרוניים לסריקה ומכשירים אחרים, שלא ניתן לזהות את ייעודם לפי המראה שלהם.
7.6. קלפים למשחקים, קוביות למשחקים ואביזרים אחרים למשחקי הימורים שמנהל הקזינו.
7.7. חומרים בעלי ריח חזק (בלון עם לכה לשיער, בלון גז, דאודורנט וכו').
7.8. משקאות חריפים ואחרים, מוצרי מזון.
אנשים, שנושאים איתם חפצים כלשהם אשר אסור להביא לתחומי הקזינו בהתאם לכללים הנוכחים, לא רשאים לבקר בקזינו ולהימצא בתחומי הקזינו.
במידת הצורך יועבר לגופי אכיפת החוק מידע על מבקרים אשר הביאו לתחומי הקזינו, ללא רשות, חפצים אסורים, ואשר נעצרו ע"י עובדי הקזינו.

8. אחריות המבקרים בקזינו

8.1. היה ומבקרים בקזינו יבצעו פעולות בלתי חוקיות המצביעות על עבירה אדמיניסטרטיבית או פלילית, יעבירו עובדי הקזינו מידע לגופי אכיפת החוק לצרכי העמדתם לדין בהתאם. עם זאת, אנשי הביטחון של הקזינו רשאים לנקוט באמצעים שנקבעו על פי חוק למניעת העבירה ומעצר העבריין.
8.2. במקרה של פגיעה ברכושו או גריעה מערכו רשאי הקזינו לדרוש מהאשם (ים) פיצוי מלא בהתאם לחוק האזרחי התקף בפדרציה הרוסית.

9. זכויות וחובות של עובדי הקזינו

9.1 היה ונוצרו בתחומי הקזינו מצבים, שפתרונם דורש התערבות של אנשי הביטחון של הקזינו, האחרונים רשאים לנקוט באמצעים בגבולות ההגנה הנדרשת והחוקית.
9.2 עובד הקזינו רשאי לדרוש מכל מבקר שמפר את הכללים הנוכחיים, לעזוב מיד את תחומי הקזינו ואזור השירות הסמוך אליו. במקרה סירוב רשאים אנשי הביטחון לנקוט נגד העבריין באמצעים שנועדו לסילוקו מהקזינו ומהמרחב הסמוך אליו.
9.3 הקזינו לא נושא באחריות לשמירת חפצים אישיים של מבקרים שנשארו ללא השגחה בתחומי הקזינו.
9.4 חפצים אישיים שמבקר הקזינו העביר לשמירה למלתחה יוחזרו רק בתנאי של הצגת כרטיס עם מספר. היה וכרטיס זה אבד – הם יוחזרו רק בנוכחות נציג הנהלת הקזינו, עם הצגת מסמכים מזהים של מבקר הקזינו ולפי תיאור החפצים.
9.5 חפצים אישיים שנשכחו ירשמו בקזינו בהתאם לתקנות שבתוקף.
9.6 הקזינו לא נושא באחריות לבגדים שנמסרו למלתחה וגם לכסף, חפצי ערך ופריטים אחרים שנמצאים בהם.
9.7 הנהלת הקזינו רשאית לנהל רשימת אנשים שאינם מורשים להיכנס לקזינו. רשימה זו תכלול מבקרים שסולקו מהקזינו בגלל הפרת הכללים הנוכחיים, ואנשים שהוכנסו לרשימות דומות במרכזי הימורים אחרים. הגישה לקזינו ולמרחב שסמוך אליו אסורה על אנשים ששמותיהם נכתבו ברשימה האמורה.

10. הודעות מידע

10.1 על מנת להבטיח את שלום המבקרים וצוות הקזינו, מתבצעת בקזינו הקלטת וידאו ואודיו.
10.2 כל המידע האישי על לקוחות נשמר ומשמש את הנהלת הקזינו על פי חוק. המידע עשוי לשמש למניעת עבירות ולמטרות חוקיות אחרות (לרבות הודעה ללקוחות על אירועים ושירותים של הקזינו באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, קשר טלפוני או הודעות טקסט).
10.3 הנהלת הקזינו מזהירה מפני התמכרות יתר למשחקי הימורים.

Test