Test1

כללי בטיחות אש

כללי בטיחות אש

אורחים נכבדים!

אתם מבלים ב-"קזינו סוצ'י" מפואר, הנמצא במקום היפה ביותר ב עיר-הנופש סוצ'י – קרסנאיה פוליאנה.

ציות לדרישות בסיסיות של כללי בטיחות אש יסייע לכם בהגברת הבטיחות והנוחות. בניין "קזינו סוצ'י" מצויד באמצעי הגנה מודרניים נגד אש, אשר, במקרה של פרוץ שריפה, יאפשרו לכם לעזוב את המקום בצורה בטוחה. על מנת למנוע שריפה, אסור במרכז שלנו:

  • לעשן במקומות שלא מיועדים לכך (מקום לעישון חייב להיות מצויד בסימן "עישון מותר" ומאפרה)
  • לזרוק בדלי סיגריות לא כבויים ממרפסות ולסלים שנועדו לפסולת נייר
  • לעשן במעליות
  • להשתמש באש גלויה (גפרורים, נרות, מנורות נפט)
  • להביא למתחמי המרכז חומרים דליקים שמתפוצצים בקלות

היה ופרצה שריפה במקום עליכם להודיע על כך מיד למוקד טכני 01. בהזמינכם כבאים הגדירו בצורה ברורה את המקום בו פרצה השריפה, למשל, "בקומה ראשונה במרכז האולם פרצה שריפה, בוערים רהיטים".

התחילו במידת האפשר לכבות את השריפה בעזרת ברז פנימי נגד שריפות שנמצא (כמו רבים אחרים כמוהו) באולמות ובפרוזדורים או בעזרת מטף לכיבוי אש. מטף לכיבוי אש מאפשר כיבוי אש בטיחותי של מתקני חשמל, שמכילים מתח חשמלי עד 1000 וולט.

במקרה של סכנת חיים, וגם לפי דרישת נציג ההנהלה (בעת התפשטות עשן רב), עזבו במידת האפשר את המקום בו פרצה השריפה ופנו את הבניין באמצעות סולם פנימי לפינוי. בזמן הפינוי עזרו לאנשים שזקוקים לעזרה כגון קשישים ונשים. בעת הפינוי היעזרו בתכנית הפינוי, שלטים להכוונת התנועה ושלטים מוארים ("יציאה").

אל תיבהלו! זכרו שבהלה מיותרת בזמן שריפה עלולה לגרום לנפגעים.

אסור בהחלט להשתמש במעליות בזמן השריפה!

בילוי נעים לכולכם!

Test